040 - 60 765 60 info@aktys.se

Om ögat

Ögat är ett litet organ som innehåller många olika delar som var och en har en specifik funktion för att du ska kunna se och tolka omgivningens synintryck. Vi rör på ögonen med hjälp av sex små muskler utanpå varje öga.

ögats uppbyggnad

 

Regnbågshinnan

Regnbågshinnan eller iris fungerar som ögats ”bländare” och avgränsar den främre ögonkammaren bakåt. I regnbågshinnan finns muskelvävnad och färgämnet melanin som bestämmer ögonfärgen.

Pupillen

Pupillen är öppningen i regnbågshinnan som släpper in ljus i ögat. Pupillen är ständigt beredd att öppna eller stänga sig så att exakt rätt mängd ljus tas emot. Blir det för lite ljus ser man ingenting, blir det för mycket så blir man bländad.

Linsen

Bakom regnbågshinnan finns den bakre ögonkammaren som avgränsas av linsen. Linsen är en fjädrande skiva som fokuserar ljuset på näthinnan. Linsen är fäst vid en muskel som slappnar av när man vill titta på saker på långt håll och drar ihop sig när man vill titta nära. Med åldern minskar muskelns följsamhet, vilket gör att det kan vara svårt att växla mellan långt borta och nära, så kallad ackommodation. Ljuset passerar sedan genom den genomskinliga glaskroppen som fyller ut ögats insida.

Näthinnan och gula fläcken

Därefter når ljuset näthinnan och gula fläcken som är en anatomisk struktur i näthinnan. Gula fläcken är ögats brännpunkt och där samlas ljuset som faller in mot ögat. Tack vare gula fläcken ser vi skarpt och detaljerat. Näthinnan täcker hela bakre delen av ögat och är täckt av sinnesceller som kallas för stavar och tappar. När ljuset når tapparna och stavarna som är mycket ljuskänsliga så skickas denna information via synnerven till syncentrum i hjärnan. Där översätts informationen till bilder så att vi uppfattar vad vi ser.