040 - 60 765 60 info@aktys.se

Grå starr

Grå starr (katarakt) är en ögonsjukdom som gör att ögats lins grumlas. Synförmågan försämras gradvis i takt med att linsen blir mer ogenomskinlig. Sjukdomen är vanligast hos personer över 65 år, men kan även finnas i alla åldrar.

För en del blir synen sämre på några månader, men för andra kan det ta flera år. Man brukar få grå starr på båda ögonen samtidigt, men synen försämras ofta i olika takt.

Symtom

Vanliga symtom är att man får sämre och suddigare syn, behöver mer ljus för att se och bländas lätt.

Behandling

Operation är den enda behandling som finns, och den går ut på att man ersätter linsen i ögat med en konstgjord lins.

Vi utför inga grå starr operationer men samarbetar med kirurgiska enheter som vi skickar våra patienter till.

 

 

 

Vårt dagliga arbete präglas av Engagemang!